Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jaren n. Chr.
1791.
1798.
1799.
1800.
1802.
1804.
1805.
1806.
1807.
1808.
1812.
1813.
1814.
Vrede te Campo Formio.
De Franschen in Egypte.
Tweede Coalitie. Buonaparte Ie
Consul.
Slag bij Marengo •
Vrede te Amiens.
Napoleon I Keizer. S. Domingo
verklaard zich onafhankelijk.
Beijeren enWurtemberg door Na-
poleon tot Koningrijken verhe-
ven^
Rijnverbond. Ontbinding van het
Duitsche rijk. Saxen een Koning-
rijk. Stelsel van het Vasteland.
Vrede te Tilsit.
De koninklijke Familie in Portu-
gal vlugt naar Amerika.
Oorlog van Frankrijk met Rus-
land. Brand van Moskow.
Slag bij Leipzig.
Napoleon van den troon verval-
len. Lodewijk XVIII Koning van
Frankrijk. Zweden en Noorwegen
vereenicd.
eeuw. Voorn, personen.
19 e Napol eon. Al cxander I. BI u-
cher. Nelson en eene me-
nigte andere, thans nog le-
vende.
Van het herstel van Eurapa tot heden*
1815. "Weener Congres. Slag bij Wa-
terloo. Napoleon naar St. Helena.
Heilig verbond tusschen Oosten-
rijk, Rusland en Pruissen. Por-
tugal en Brazilië tot ée'n rijk ver-
een igd.
1816. Bombardement van Algiers door
de Nederlanders en Engelschen.
1821. Grieksche bevrijdingsoorlog.
Dood van Napoleon. Brazilië een
keizerrijk. Pedro.
18-27. Slag bij Navarino.
1829. Griekenland erkend.
1830 Omwenteling in Frankrijk. Ka-
rel X vervangen door Lodewijk
Filips. Algiers door de Franschen
veroverd.