Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1884
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3119
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200477
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Mcu verdeelt bet menschengeslacht naar de kleur der huid, deu
vorm des hoofds eu den aard der haren in 5 hoofdrassen.
De 5 lioofdrassen zijn:
1. De blanke stam of het KaukasisOte ras.
De (jele stam of het Jlongoolsche ras.
3. De bruine stam of het 2Ialeische ras.
4. De zwarte stam of het Afrikaamche ras.
5. De roode stam of het Amerikaansche ras.
De blanke stam of het Eaukadische ras heeft eeue blanke of licht-
bruine huid, een ronden vorm van schedel en buigzaam, glad haar.
Hij wordt in geheel Europa, in Noord-Amerika en in het "Westelijk
deel van Azië gevonden.
De gele stain of het Mongoolsche ras heeft eene bruingele huid,
een laag voorhoofd, eeu plat aangezicht en dunne haren. Deze stam.
bewoont Oostelijk- eu Midden-Azïc en de Poollanden van Azië.
De bruine stam of het Maleische ras heeft eene donkerbruine huid,
een breeden neus, eeu grooten mond en zwart, lokkig, dicht ineen-
gegroeid haar. Deze stam wordt in Oost-Indië en op de eilanden van
Australië gevonden.
De zwarte stam of het Afrikaansche ras heeft eene zwarte huid, een
achteruitwijkend voorhoofd, een breeden, platten neus en zwart, wollig
haai'. Hij leeft in Midden- en Zuid-Afrika en op dc meeste eilanden
der Zuidzee.
Dc roode üam of het Amerikaansche ras heeft eene koperkleurige
huid, een breeden schedel en lange, gladde, zwarte haren. Een groot deel
van Amerika wordt door dezen stam bewoond.
Plaat VHI (Dierenrijk.)
De vierhandige zoogdieren hebben aan de vier ledematen handen; hun
Toorkomen gelijkt ecnigszins naar dat van den mensch. Zij hebben allen
snij-, hoek- en maaltanden. Zij wonen binnen de heete luchtstreek.
De vierhandige zoogdieren onderscheidt men in ware apen eu half-
Hf 671.
ïot de ware apen behooren: de Oraug-oetan, de Makako of Meerkat,
de Baviaan, de Slingeraap, de Brulaap.
ïot de balf-apen behooren: de roode Maki, de vliegende Maki.