Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1884
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3119
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200477
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
5
de ademlialiüg gezuiverd en door bijvoeging van de chtjl weer tot
voedend bloed voor de slagaderen bereid.
ïlet hart is een vlcescliachtig werktuig en het middelpunt, vanwaar
de aderen uitgaan en terugkceren.
Het hart is verdeeld in vier afdeelingen.
De deelen, waar de aderen uit bet liart gaan, heeten harlekamers^
en waar zij weer inkomen, heeten voorhoven uf hartehoezems.
Behalve voedsel hebben de diereu ook lucht noodig.
De werktuigen, waardoor zij lucht verkrijgen, heeten ademhalïngs-
vjerlctuigen.
De ademhalingswcrktuigen zijn: longen, hieuwen eu luchthuizen.
Longen zijn eene verzameling van vleeschachtige celletjes, welke door
middel van ecu pijp, luchtpijp genoemd, gemeenschap heeft met de
buitenlucht.
Kieuwen zijn vliezige platen, die onder of achter den ko]) geplaatst
zijn en gewoonlijk eeue langwerpige of driehoekige gedaante hebben.
Luchthuizen zijn buizen, die, bepaaldelijk bij de insectcu, de lucht
voor de ademhaling aanvoeren.
De meeste dieren, die in het water leven, ademen door hieuwen.
De insecten ademen door luchthuizen.
Men onderscheidt de dieren naar hun inwendig maaksel in vier
groote afdeelingen, welke Hoofdgrok^en genocm-d worden.
De vier hoofdgroepen zijn: Gewervelde dieren. Gelede
dieren. Weekdieren en Straaldieren.
GEWERVELDE DIEREN.
Gewervelde dieren zijn zulke, die eene ruggcgraat hebben.
De ruggegraat of wervelkolom is eeae vcreeniging van beeoige ringen,
die den rug dezer dieren uitmaakt, en waaraan alle overige gebeentea
als cén geheel zijn vastgehecht. De ruggegi;aat met al het gebeente te
zamen maakt een geraamte.
De gewervelde dieren worden verdeeld in vier Klassen.
De Klassen der Gewervelde dieren zijn: Zoogdieren^ Vogels, Kruipende
of Tweeslachtige dieren en Yisschen.