Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1884
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3119
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200477
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scanScanned page
Bij de Uitgevers J. M. E. & G. H. MEIJER, te
Amsterdam^ is mede uitgegeveii en te bekomen :
L. Tu. Zkegees. Fraotisobe Oefeningeu iu de Keani^
' vau de voornaamste rogels der Nederlandsche Taal,
voor Leerlingen der tweede klus?« ccaer lag(:rc .^chool,
naai' de SpelUiig vau Dr. Tk Winkkl. . . /' 0,30'
:——r----De Nederl. Spraakkuust . . . '„ o,6o
------Nederl. Ohrestomatie, Üloemlezing
^it eenige der voornaamste hedendaagsehe Proza-
schrijvers! en Dichtci's. iOc v^-vuiei'rderde èn verbe-
terde druk. Nieuwe spelling . .....„ 0,60
Bloemlezisg dt Nederl Dichters.
Vierde druk ............. 0,25
—-------Redekunst. 2e di-uk...... 0,25
--------Logica ......... . . 0.50
Prof. O. van Uees. Algemeene Gesohiedetis van 1S15
tot hedon.............. 1 —
--------Algemeene- Geschiedenis, 2e druk. ó,80
Voor bovenaf.nandc IVerkjcK is eene aanbi.'veliag ounoodiy; de vele
herdrukken ahm*{de de erkende helctoaamheid des Schrijvers
waarborgen de geschiktheid.
Natuurlijke Lees-Leerwijze. Kieuw AB eu Eerste
Leesboekje voor de Stad- en Laiid-Jeugd. door
R. G. Rïjkens. Ie Stukje, 11e druk met plaatjes ƒ0,05,
Hetzelfde. 3e Stukje, 7e druk met plaatjus . . . „ 0,07"
B. c. Akkehhuis, Leeslesjes voor eerstbeginnende.
Ie stukje 6 ct. 2e stukje lü ct. 3e stukje 1272 «t.'
4e stul^................ 0,1.)
Veraijes voor Kinderen,' door F. L. Mulljek. 5e
druk.....,.......... 0,20
w. Hilkee, Nieu^re verzameling van Gelegenheids-
gedichtjes, ten gebruikc voor scholen eu huisgezin-
nen. 4e druk.............. 0,35
Stoomd]^^kkerij. J. M. E. G./H. MEIJER. — Am^twrdam.
' «