Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1884
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3119
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200477
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Het doel hij de samendelling van d'd Boekshe heoo^d is:
het onderwijs in de Natuurlijkti Historie, zooals dat, naar
de voorschriften der Wet, ook op de Lajere Scholen moet
gegeven icorden, voor onderwijzers en leerlingen gemaM-elijk
te maken. Gelijk zulks ten aanzien van taal- en rekenkunde
voor het ondenoijs in die ■ vakken pleegt ie geschieden, zijn
ook hier bepalingen en verdeelingen opjegeven in betrekking
tot de rijken der natuur, zooah deze tot recht verstand en
blijvend nut van het ondenoijs in dit vak noodig zijn. Mochten
door de zucht, om zich duidelijk en verstaanbaar voor de
leerlingen uit te drukken, niet al te grove zonden tegen de
Wetenschap zijn gepleegd.
Bat voor dit boekske binnen betrekkelijk horten tijd een
achtste druk noodig werd, doet mij recht genoegen, want het
overtuigt mij, dat men het voor de School bruikbaar acht.
Om die bruikhaarlteid te bevorderen, heb ik aangegeven de
nomrners der Schoolplaten, uitgave Brinkman, zooals die onder
toezicht van Br. Luhach en Br. Coster voor het onderwijs ver-
vaardigd zijn.
Het boekje ga nii verder zijn weg, en helpe, zij het ook
in geringe mate, medewerken tot beoefening van een leervak, dat
voor de School zulke rijke vruchten kan afwerpen.
yi. I).
Geene Exemplaren worden voor echt erkend, dan door de
uitgevers onderteekend: