Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1884
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3119
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200477
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Brandbare delfstoffen zijn zuUce, welke met of zonder vlam verbrande».
Tot dc brai'dbare delfstoffen behooren: de steenkool, de bruinkool,
de turf, de aardhars of het jodenpek, de steenolie (petroleum), het
barnsteen, de zwavel, de phosphorus.
Zoutachtige delfstoffen geven een zouten smaak, zijn in water oplos-
baar en bewaren voor verrotting.
Tot de zoutachtige delfstoffen behooren: het keukenzout, verdeeld in
bergzout, bronzout en zeezout, de salpeter, de aluin, de borax.
De menschen trekken van de delfstolTen velerlei nut.
De edele meialen worden tot sieraad en enkele tot muntspeciën gebezigd.
Kwih bezigt men in barometers en thermometers, bij het beleggen
van spiegels en tot het maken van vermiljoen.
ÏJzer is het nuttigste der metalen. De meest onontbeerlijke werk-
tuigen worden van ijzer vervaardigd. Van het ijzer maakt men staal
en ijzerdraad. Van staal zijn: messen, naalden, zagen, boren, vijlen,
gespen, knoppen. Van ijzerdraad: zeven, hekels, vormen tot het maken
van papier, vischhaken.
Tin wordt gebruikt tot het soldeeren, het vertinnen van koperen en
ijzeren vaatwerk en tot velerlei huisraad.
Lood gebruikt men voor dakgoten, pijpen, gewichten, drukletters,
kogels. Van het lood bereidt men loodwit voor de schilders.
Zink wordt gebruikt tot dekking van daken, tot pijpeu en tot velerlei
gereedschap.
Van het Koper vervaardigt men vaatwerk, pijpen, munten, velerlei
huisraad en schecpsbetimmoringen. Met andere metalen vermengd, levert
het klokspijs en brons.
Bismuth wordt gebruikt bij het soldeeren, tot bereiding van witte
verf en tot geneesmiddel.
Antimonium wordt, behalve als geneesmiddel, ook gebruikt tot verf-»
stof bij het porselein en tot het zuiveren van goud.
De Kalk wordl gebezigd bij het metselen,'bij het leerlooien, bij het
zuiveren van suiker en bij het zeepzieden.
Het Krijt dient tot sclirijven, witten, polijsten.
Het Gips dient tot stukadoren, het makeu van afgietsels en het ver-
beteren van kleigronden.