Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1884
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3119
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200477
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Metalen zijn delfstoffen, die ren bij zou doren glans vertoonen, smelt-
baar en ondoorschijnend zijn.
Dc metalen worden verdeeld in lichte en zware metalen.
Lichte metalen zijn lichter of slechts weinig zwaarder dan water.
De lichte metalen Icomen nooit afzonderlijk, maar altijd met andere
lichamen rerbonden voor.
Onder de lichte metalen behoort het Aluminium.
Zware metalen zijn van vijf- lot iniim twintigmaal zoo zwaar als water.
Tot de zware metalen behooren: FJzer, Tin, Lood, Zink, Bismutli.
Antimonium, Koper, Kwikzilver, Nikkel, Zilver, Goud, Platina.
Bij de zware metalen onderscheidt men cdclc en onedele metalen.
Edele metalen zijn de zoodanige, welke in de lucht gccue verandering
©ndergaau of roesten.
Tot de edele metalen behooren: Platina, Goud, Zilver en Nikkel,
Onedele metalen zijn zulke, die in de lucht roesten.
Tot dc onedele metalen behooren: IJzer, Tin, Lood, Zink, Koper,
Bisrauth en Antimonium.
Het Kwikzilver wordt een half-rdel metaal genoemd.
De zware metalen komen voor als gedegen of als ertsen.
Men noemt dc metalen gedegen, als zij in zuiveren toestand gevonden
worden.
Men noemt de metalen ertsen, als zij met andere stoffen verbonden zijn.
Tot de niet-metalen of metalloiden behooren: zuurstof, waterstof,
stikstof, koolstof, z\vavcl, phosphorus, kiezel, chloor.
Onder de samengestelde delfstoffen vindt men onderscheidene, die zich
door bijzondere eigenschappen doen kennen. Men verdeelt ze in:
Steen- of aardachtige delfstoffen, brandbare delfstoffen en zoutachtige
delfstoffen.
Steen- of aardachtige delfstoffen zijn de zoodanige, welke in het
water niet of mocielijk op te lossen en onbrandbaar zijn.
De steen- of aardachtige delfstoffen worden onderscheiden in: kalk.
kleiy kiezel en talk.
Tot de kalk behooren: de gewone kalk, het krijt, het gips, het marmer.
Tot de klei behooren: de gewone klei- of potaarde, de pijpaarde, dc
porselein aarde, de vollersaarde, het Iripel.
Tot het kiezel behooren: het zand, de vuursteen, de edelgesteenten.
Tot de talk behooren: de talk, dc speksteen, het meerschuim.