Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1884
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3119
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200477
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
11. .HET PLANTENRIJK.
Tot het plantenrijk behooren alle voorwerpen der natuur, die wassen.
en zich vermenigvuldifjen, maar geen wezenlijk gevoel of willekeurige
beweging hebben.
Door wassen of groeien der planten verstaat men, dat zij het ver-
mogen hebben om in omvang en gewicht toe te nemen.
Door vermenigvuldigen verstaat men het vermogen der planten om
andere gelijksoortige planten voort te brengen.
Om te groeien hebben de planten voedsel noodig.
De plant ontvangt haar voedsel uit den grond, uit het water eu uit
de htcht.
De p^.ant krijgt uit den grond ammoniak, potasch, kalk en andere
dergelijke onbewerktuigde stoffen, welke eerst door het water moeteu
opgelost worden.
De plant krijgt uit het water zuurstof en waterstof.
Het meeste water wordt door de bladeren weer uitgedampt.
De plant krijgt uit de lucht koolzuur.
De werktuigen, waardoor de plant voedsel ontvangt, zijn: de wortel,
dc stengel, de bladeren.
De werktuigen, waardoor de pla:it zich vermenigvuldigt, zijn: dc
bloemen, de vruchten.
a. Werktu?gcn tot voi^ding^ van de plant.
WORTEL.
Plaat ! en VII. (IManlenrijk.)
Wortel is dat gedeelte van de plant, hetwelk ge^voonlijk omlaag
schiet eu waarmede de plant in den grond gevestigd is om daaruit haar
voedsel te trekken.
Bij de wortels onderscheidt men den hoofdwortel, de worlelvezels en
de wortelharen.
De hoofdwortel is de eigenlijke wortel.
Wortelvezels eu wortclharen zijn dunne uitspruitsels aan den wortel,
welke inzonderheid dienen, om het voedsel uit den gi'ond op te
nemen.
De wortel is enkelvoudig of samengesteld.
I