Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1884
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3119
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200477
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
men is meestal rood gekleurd. Sommige wormen leven in kokers, die
uit zand of kalkachtige stof bestaan.
Onder de wormen vindt men Ringwormen en Ingewandswormen.
Tot de ringwormen behooren: de Fluweelen zeeslak, de Aardworm,
de Bloedzuiger. (Plaat XLII.)
Tot de ingewandswormen behooren: de Iluidwonn, de Lintworm.
(Plaat XLin.)
KLASSE DER RADERDIERTJES.
Plaat XLllI (Dierenrijk.)
Raderdiertjes zijn kleine, nauwelijks zichtbare diertjes, aan den kop
van trilhaartjes voorzien.
Tot de raderdiertjes behooren: de Bloemraderdiertjes.
WEEKDIEREN.
Plaat XLIV (Dierenrijk.)
"Weekdieren zijn dieren met eene taaie, kleverige huid, die meestal
met een schelp of schaal bedekt is.
De weekdieren hebben geene eigenlijke pooten; sommige zitten hun
geheele leven vast, eenige kruipen met de onderzijde van hunnen buik
«n de meeste kunnen ook zwemmen. Vele weekdieren hebben geene
oogen, de meeste ademen door kieuwen, eu alle hebben blauwachtig
wit bloed.
De schelpen der weekdieren zijn tivee- of eenschalig.
De tweeschalige schelpen bestaan uit twee deelen, die aau ééne zijde
verbonden zijn en aan den anderen kant geopend en gesloten kunnen
"worden. Oesters eu Mosselen liebben tweeschalige schelpen.
De eenschaligc schelpen heeten horens.
"Weekdieren, die aan de kusten leven, hebben dc hardste schalen.
De meeste schelpen en horens zijn van buiten gekleurd en van binnen
wit; eenige zijn ook van binnen met eene mengeling van kleuren
versierd.