Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1884
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3119
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200477
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
O
Tot de vinpootige behooren: de Zeehond, de Rob, dc Oorrob, de
Walrus. "
Van dc verscheurende dieren geven enkele door hun vel aan den
mensch voordeel, zooals: de Beer, de Marter, de Vos.
J)e Hond cn de Kat zijn door den mensch tot huisdieren gemaakt.
INLAAT XH (Dierenrijk.)
Tandelooze dieren zijn zoogdieren, die in het geheel geen tanden of
alleen kiezen hebben. Zij leven grootendeels van insecten en hebben
meestal eene lange, kleverige tong, waarmee zij de insecten vangen.
Tot dc tandelooze zoogdieren behooren: de groote Miereneter, het
Gordoldier, het Schubdier, de twee- en drievingerige Luiaard.
Plaat XI (Dierenrijk.)
Knaagdieren behooren tot de kleinste zoogdieren. Zij hebben iu de
boven- en onderkaak twee lange snijtanden, welke den vorm van beitels
hebben en zeer scherp zijn. De knaagdieren leven voornamelijk van
planten, boomschors, wortelen en zaden.
Tot de knaagdieren behooren: de Eekhoren, de vliegende Eekhoren,
de Muis, de Kat, de Marmot, de Bever, het Stekelvarken, de Haas, liet
Konijn, het Guineescli Biggetje, de Egyptische Springmuis.
Van de knaagdieren geven de Eekhorens en Bevers een goed bont,
de Hazen en Konijnen een goed voedsel.
Plaat XII (Dierenrijk.)
Eenhoevige zoogdieren hebben een enkelvoudigen hoef, die van onderen
als eene halve maan gevormd is. Zij hebben zes snijtanden in elk
der kaken, korte, dichte haren eu zijn aan den hals van manen voorzien.
Tot de eenhoevige zoogdieren behooren: het Paard, de Ezel, de Zebra.
Het Paard en de Ezel zijn tot de nuttigste huisdieren gevormd.
Plaat XIII en XIV. (Dierenrijk.)
Tweehoevige of Herkauwende zoogdieren hebben twee teenen, die met
een hoornachtigeu hoef bedekt zijn. Die hoef heet daarom ook gespleten.
Hunne maag is in drie of vier afdeelingen verdeeld: pens, nefmaag of
muts, bladmaag of boekpens en lebmaag.