Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scanScanned page
Uitgraven van S. E. VAN NOOÏEN & ZOON te
Schoonhoven;
J. H. VAN DALE.
ZINSONTLEDING. Een Leerboek voor Onderwijzers en
Kweekelingen. T?erste Stukje, 3de verbeterde druk./0,50.
IDEM. Tweede Stukje, 2de verb. druk. . . . -0,90.
IDEM. Derde Stukje. ..........-1,10.
De 3 deelen compleet............ 2,50.
ZINSONTLEDING. Een handboek voor Onderwijzers
en Kweekelingen. 3de druk, herzien door en met een
Voorbericht van Dr. P. J. CosrjN...../ 1,00.
ZINSONTLEDING. Een beknopt Leerboekje voor de
Volksschool, 5de druk........./ 0,17J.
NEDERL.ODSCHE SPRAAKKUNST. Een beknopt Hand-
boekje voor Hulponderwijzers en Kweekelingen en leer-
lingen van Normaal- en Hoogere Burgerscholen, ide
verb. druk..............f 0,60.
AANLEIDING tot het ZUIVER SCHRIJVEN der NED.
TAAL, ten dienste der lagere Scholen in de provincie
Zeeland. 2de verb. en verm. druk.....ƒ 0,15.
HONDERD OPSTELLEN ter verbetering, voor dc hoogste
klasse der Volksschool en de laagste klasse der Norm.-
en Hoog. Burgersch. 3de verb. druk . ... f 0,25.
TIJDTAFEL VAN DE GESCHIEDENIS DER PROVIN-
CIE ZEELAND. Een Leerboekje voor Onderwijzers en
Kweekelingen.............ƒ 0,05.
ZEELAND. Een Geschied- en Aardrijkskundig Leerboekje
voor de middelste en hoogste klasse der Volksschool.
f 0,12J.
Deze werkjes zijn bij alle Boekhandelaren te verkrijgen
oT te ontbieden.