Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
zinnen van geringen omvang, vooral wanneer de
verbinding geschiedt door en, o/", noch-noch, niet
alleen^maar^ niet alleen-ook^ en ook. Vóór en laat
rren de komma vaak weg: Ihj weigert het^ of
hij staal het toe; De jongen leest, en het meisje
breidt; Vreest God y want dat betaamt allen men-
schen (Zie § , I).
Tusschen den hoofdzin en den ondergeschikten
zin , hetzy de laatste al of niet vooiaan staat, en
al of niet verhort is, waarvan men tal van voor-
beelden ziet in de opgaven bij de paragiafen 27
tot 30.
5°. Vóór en na den ondergeschikten tusschenzin,
en vóór en na bijstellingen: Hij, die zijne ou-
ders eert, zal gelukkig zijn; Ik zal, daar gij
toch niet luistert, naar niet voortgaan; Java,
de parel onzer Oostindische bez iU ingeUy
is een heerlijk eiland. Zie ook § 22 en de daarby
behoorende opgaven.
34. De Aomma/j««^ staat tusschen de nevengeschikte zin-
nen, wanneer zij van vry grooten omvang zijn, of
wanneer het verbindingswoord is weggelaten. Wan-
neer de zinnen groote zelfstandigheid bezitten, zet
men zelfs wel eene punt. Men zie hiervan een aantal
voorbeelden in de opgaven § 25, 1". en 2®.
35. 1". De dubbele punt staat vaak tusschen i^evenge-
schikte zinnen, wanneer het verbindingswoord,
vooral het voegwoord want, wordt weggelaten:
God vrtezen is een goed begin:
De grond der wijsheid schuilt er in.
Zie § 15, 2«. aan 't slot.