Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
IV. ZIN SC [1 EI DING.
31. De leesteeUens, die bepaaldelijk dienen om zinnen
of zindeelen vaneen te scbeiden, zijn: dc punt ^ de
komma, de kommapunt en de dubbele punt.
3'2. De jOMï?/wordt daar aangewend, waar een volledige
zin ten einde is.
3.]. De komma staal:
1". Tusscben nevengeschikte zindeelen, wanneer ze
niet door of, en of noch verbondeti zijn: Appels^
pe r cn^ perziken en abrikozen zijn smake-
lijke vruchten ; Zij is j o n g ^ schoon, v r ie7i d e-
l ij k en beleefd; Die heilige, plechtige^
diepe stdte trof mij; Paleizen, hoven ^ kerk
cn toren, vest en wal staan op den vloed ge-
bouwd uit onverwrikt kristal; Matroos en
scheepsvoogd, vriend en vreemde, knaap
cn ma tl omarmen zich dooreen; Ik of gij zuU
gaan; Hij noch zijne zuster wilde het doen (Zie de
opgaven bij § 17).
2". Tussciien nevengeschikte zindeelen, wanneer zy
door of-of, en-en, noch-noch^ deels-dcels, hetzij-
hetzij veibonden zyn: Of ik^ of gij zult gaan;
Nóch hij ^ noch zijn broeder, nóch ztjne zuster wilde
het doen; En dc vader, èn de moeder, cn de
zoon ^ èn de dochter zijn allen t-ven slecht; De
visch tvas deels versch , deels gezouten; Alten moeten
sterven, hetzij vroeqhetzij laat (Zie de opgaven
by § 17).
3". Tusscher. zeer nauw veibonden nevengeschikte