Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
55. Hij, die der zonden lust geniet,
Bejaagt steeds kommer eu verdriet.
56. De leugen, hoe zij ook bekoort,
Brengt nimmer goede vruchten voort.
57. Doet steeds uw plicht, op heeter daad:
Licht is het morgen reeds te laat.
58. Wacht u voor onrechtvaardig goed.
Opdat ge uw ziel voor onrust hoedt.
59. Gods zegen rust op ieder kind.
Dat onrecht schuwt en deugd, bemint.
60. Waar boosheid heerscht en deugd ontvliedt.
Verdwijnt de welvaart ras in 't niet.
6L Wacht u voor diefstal en voor logen.
Want nooit wordt ge aan de straf onttogen.
62. Wie waant, dat liegen redt uit nood,
Maakt slechts de mesdaad dubbel groot.
63. Betrouw de zonde niet, hoezeer ze u vleit en streelt.
Dewijl ze uw hart bederft en uwe rust ontsteelt.
64. Als men opmerkzaam is bij nuttig onderwijs,
Behaalt men eenmaal wis den welverdienden prijs.
65. Wees minzaam, en vermgd den twist,
Die vaak met schade wordt beslist.
66. Waar ge ooit onreinheid ziet verschijnen,
Daar zal de welvaart ras verdwijnen.
67. Die in zijn jeugd niet vlijtig leert.
Krijgt zelden wat zijn hart begeert.
68. Al zijt gij slim bij booze daden,
Een muisje kan 't geheim verraden.
69. God oordeelt niet naar kleur of land,
Maar loont de deugd in eiken stand.