Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
42. Indien de jeugd nutteloos is voorbijgegaan, waarop zal men
in den ouderdom roemen?
43. I)ie slechts water dronk, zou er zich wel bij bevinden;
mits hij er aan gewoon ware.
4 4. Naarmate de volken beschaafder werden, leverden zij aan
de nakomelingschap de merkwaardige gebeurtenissen hunner
geschiedenis over.
45. Copernicus ontdekte de beweging der aarde om de zon;
doch zijne tijdgenooten namen deze waarheid niet aan.
46. De Noordsche ^volken voerden in Europa het tweegevecht
in, dat de Grrieken en Romeinen niet kenden,
47. De buitensporige uitgaven verarmen de huisgezinnen, ge-
lijk de koortsen het lichaam vermageren, of gelijk de stor-
men de boomen van hunne bladeren en vruchten berooven.
48. Schoon de slavernij sedert de oudste tijden bestaan heeft,
is zij onbestaanbaar met den tegenwoordigen staat van de
zeden er den godsdienst.
49. Het paard, waarop de hertog van Wellington reed in
den slag bij Waterloo, werd later door hem op pensioen
gesteld.
50. De pen, waarmede de gevolmachtigden in 1856 den vrede
van Parijs teekenden, was gemaakt van eene arendsschacht.
51 Wend n tot God in 't bangst gevaar;
Want Hij redt goddelijk, wonderbaar,
52. Het weldoen, lieve jeugd! voldoet aan 'smenschen waarde.
En wordt door God beloond in hemel en op aarde.
53. Hem, die door weldaan cns verblijdt,
Zij stoeds ons dankbaar hart gewijd.
54. Deel met uw armen broeder H brood:
Licht redt hij u uit grooter' nood.