Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
29 De dronkenschap verduistert het verstand, benevelt het
geheugen, mismaakt de schoonheid, verlamt de krachten,
ontsteekt het bloed, veroorzaakt inwendige, uitwendige en
ongeneesbare wonden, betoovert de zinnen, is een duivel
voor de ziel, een dief voor de beurs, de metgezel der be-
delaars, het ongeluk der vrouw, het verdriet der kinderen,
maakt den sterke zwak, den wijze gek en sluit den Christen
buiten het koninkrijk der hemelen.
80. Vreest God, eert den koning; weest gehoorzaam aar uwe
Overheden, en schuwt hen, die de wetten veronachtzamen.
31. God is goed, als 't golvend graan
Welig mag op de akkers staan.
32. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen.
33. Waar ijdvilheid en pronkzucht beginnen, houdt de innerlijk
waarde op.
34. Met een klein roer wordt con schip gestaurd, werwaarts
de schipper wil.
35. Sedert Jeruzalem verwoest is, zijn de Joden verspreid over
de gansche aarde.
36. Daar God heilig is, moet Hij een afkeer hebben van
de zonde.
37. Eén uur van onbedachtzaamheid
Kan maken dat men jaren schreit.
38. Openbaar uw hart niet aan een ieder, opdat hij u niet met
ondank betale.
39 Verlicht lasten, opdat uwe lasten verlicht worden; droog
tranen. opdat uwe tranen gedroogd worden.
40. Zoo ik de liefde niet had, ik ware gelijk aan een klin-
kend metaal of eene luidende schel.
41. De mensch kan niet volmaakt v rij zijn, zoo hij zich zelven
niet in alles verloochent.