Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
16. Loof den Heer, mijne ziel! en vergeet geene van zijne
weldaden.
17. Een harde steen wet vaak het ijzer,
En harde slagen maken wijzer.
18. 't Vaarwel en ^t afscheid joelt en schatert langs de stranden
De mutsen zwieren rond in de opgestoken handen;
De doeken zwaaien; groet en handkus, 't luid hoezee
Verzelt hun uittocht langs het water en de ree.
19. Mijn zoon! verleen het oor aan de tucht uws vaders en
veracht het gebod uwer moeder niet.
20. De melk wordt deels versch gedronkea; deels wordt ze tot
boter en kaas verarbeid; deels wordt ze gebruikt tot toebe-
reiding van koffie en andere dranken.
21. Een goed, gehoorzaam kind
Wordt overal bemind :
Maar ongehoorzaamheid
Wordt vroeg of laat beschreid.
22. God wederstaat den hoovaardige; maar den nederige lieeft
Hij genade.
23. De standvastigheid onderstelt een verlicht besluit; de hard-
nekkigheid in^^egendeel onderstelt de verblinding.
2-1. Grif genotene weldaden in marmer; doch schrijf beleedi-
gingen in zand.
25. Wees niet bezorgd voor den dag van morgen, want de
morgen zal voor het zijne zorgen.
26. In den tempel der deugd is waarheid het voorhof, liefde
het heilige, reinheid bet heilige der heiligen.
27. Nederigheid is de edelste parel der kroon van wijsheid en
deugd, en schenkt aan schoonheid den schoonaten luister.
28. De Heer is groot,
Zijn naam is groot,
De luister zijner deugden groot.
Oneindig groot zijn wezen.