Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
26. Neveiigescliikte zinnen kunnen tot één zin samen-
getrokken worden :
1. Wanneer zij liet onderwerp gemeen hebben: De
verloren zoon ontving zijn erfdeel en trok daarmee
naar een ander land;
2. Wanneer zij een hulpwerkwoord gemeenliebben:
Hendrik heeft gespeeld, miar Piefer gearbeid;
3. Wanneer zy een hulpwerkwoord en een recht-
streeksch voorwerp gemeen hebben: Wie zal Zijns
naams geheimenis ontdekken? Wie ontleden?
A. Waanneer zij het gezegde gemeen hebben, met of
zonder rechtstreeksch voorwerp of eene andere be-
paling: Zjaai met hanlen en niet met manden; De
zwaluw houwt haar nest aan onze woningen; het
veldhoen, in het groen;
5. Wanneer zy het onderwerp en een deel van 't ge-
zegde gemeen hebben: De waarheid wordt ivel on-
derdrukt , maar niet verstikt;
6. Wanneer zij het onderwerp en het gezegde gQ^Qeu
hebben: Ü zweren we onze trouw en —vloek die u
weerstaan;
7. Watmeer zy eene bepaling gemeeti hebben: In de
Lente ontluikt de natuur, en gaan de harten der
menschen open voor genot.
V O O R 13 E E L D.
«
De verloren zoon ontving zijn erfdeel en trok daarmee naar
een ander land — Samengetrokken (samengestelde) volzin,
bestaande uit twee nevengeschikte volzinnen, die door het
voegwoord en verbonden zijn. De samentrekking wordt be-
"werkt door 'tgemeenschappelyk onderwerp de verloren zoon.