Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Maar—-Het leven is in zyne snelheid een droom; in]zijne
gewichtige beteekenis is Het eene eeuwigheid —De onverstandige
zjekt zich door dea hartstocht te redden; de verstandige] tracht
zich te redden door nadenken — De goedkeuring der deugdzame
ttitiiischen is eene loftuiting; die dor boozen is bijna eene 'öeleedi-
giiig — llijkdom is eene der onzekerste bezittingen; wetenschap
18 eene der zekerste.
Want—God vreezen is een goed begin:
De grond der wijsheid schuilt er in.
Wantrouw den vleier: menig mensch is door vleierij bedorven —
De liefde heeft niet altyd aangoname dingen te ^zeggen: zij is
onafscheidelijk van de waarheid.
VOORBEELD,
Deze hoorn heeft van H jaar niet gebloeid • gevolgelijk zal
hij geene vruchten dragen — Samengestelde volzin, be-
staande uit twee nevengeschikte zinnen, die dojr hèt voeg-
Avoord gevolgelijk naet elkander verbonden zijn.
bezehoomheeft van ''t jaar niet gebloeid —bep. ontk. enk. eigen-
schapszin.
Hij zal geene vruchten dragen —bep.ontk.enk.eigen-
schapszin.
i)eze hoorn —uitgebreid onderwerp.
heeft van H jaar niet gebloeid — uitgebi*. ontk, gezegde.
deze — bep. van hoont,
van H jaar — bep. van heeft niet gebloeid.
Hij — ond.
zal geene vruchten dragen — uitgebr, ontk, gezegde.
vruchten — voorwerp.
Bij de nadere ontleding van de samengestelde volzinnen
worden de verbindingswoorden naet stilzwygen voorby-