Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
OPGAVEN,
Java, de parel onzer bezittingen in Azië, is een schoon eiland —
Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, ligt aan het IJ — De
leeuw, de koning der dieren, schudde zijne manen — Socrates, de
groote wijze van Athene, dronk den giftbeker—Ikzalu(3n.),
mijiien geachten leermeester, gehoorzamen — Bonifacius, de Apos-
tel der Duitschers, werd vermoord in 754 — Gy. als zyn voogd,
zorgdet voor hem — Hij, als zijn onderwijzer, beschermde hem —
Als uw vriend, behartigde ik uwe belangen —r Ik bemin hem, als
mijnen broeder — Scipio overwon Hannibal, den veldheer der Kar-
thagers—Drusus, een Romeinsch veldheer, heeft de Drususgrachfc
doen graven — Heron , de uitvinder der Heronsflesch, leefde vóór
onze jaartelling — Salomo, koning van Israël, sloot een verbond
met Hiram, koning van Tyrus — Jan de Eerste, zoon van Graaf
Floris den Vijfden, was de laatste graaf uit het Hollandsche huis.
23. Wanneer in een volzin het werkwoord of het werk-
woordelijke deel van het gezegde ontbreekt, is de volzin
onvolledig, Znlke volzinnen zijn o. a. de volgende:
Zij aan 7 loopen voor: Zij gingen aan H loopen; Ik
eerst voor: Ik speel eerst; [Gij laatst ^voor: Gij
speelt laatst; Raad vóór daad voor: Raad ga voor
daad; Uit rein gewin een stil gemoed voor: Uit rein
gewin spruit een stil gemoed; Voort! voor: Ga
^oortl-j Geduld! voor: Heb geduld!; Binnen! voor:
Kom binnen!; Stil voor: Zijt stil!
VOORBEELD.
Geduld — onvolledige bep. bev. enk. volzin, waarin 't ge-
zegde heb is weggelaten.
Gij — verzwegen onderwerp.
heb geduld — uitgebreid gezegde.
geduld — voorwerp.