Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
weipen of bepalingen kunnen in twee of meer zinnen,
ontbonden worden, hetgeen den oplettenden leerling
geene moeite kosten zal.
19. De volzinnen, onder 6" opgenomen, kunnen ten
deele in twee volzinnen ontbonden worden. De leer-
ling wijze die aan , ontbinde en ontlede ze.
20. Aangesproken personen, die den vorm hebben van
den eersten naamval, worden bij de ontleding eenvou-
dig onder hunnen naam vermeld: Kinderen! let op!
De tusschenwerpsels worden bij de ontleding met
stilzwijgen voorbijgegaan.
22. Als het een of ander gezegde aangaande het onder-
werp zonder koppelwoord by dit onderwerp gevoegd
wordt, heet dit eene hijstelling. B. v.: Alexander,
koning van Macedonië, vernietigde het Perzische
rijk; Java, de parel onzer hezittinyen in Azië,
is een heerlijk eiland; Amsterdam, de hoofdstad
van Nederland, ligt aan het IJ; üe leeuw, de ko-
niny der dier en , schudde zijne manen.
voorbeeld.
Alexander, koning van Macedonië,
vernietigde het Perzische rijk — bep. bev. enk. volzin.
Alexander — ond.
koning van Macedonië — uitgebreide bijstelling van
Alexander.
vernietigde het Perzische rijk — uitgebreid gezegde , waarin
het Perzische rijk — uitgebreid voorwerp.
Perzische — bep. van rijk
tan Macedonië — bep. van koning.