Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
koopen — Hij at nóch vleesch, nóch visch — Aten zij nóch groen-
ten, nóch melkspijzen?
4. Hij spreekt vlug en duidelijk — Zij komen vandaag, morgen
en overmorgen — De boeken des leeraars en des leerlings zijn zin-
delijk— God'i'egent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen —
De dienstmaagd heeft ons lang en eerlijk gediend — Hij heeft
dikwijls en ernstig gewaarschuwd — Zij spraken te hard of te
zacht.
5. David en Jonathan waren vrienden — Armen en rijken ont-
nnoeten elkander — Bergen en dalen ont)uoeten elkander niet —
Deugd en ondeugd verschillen hemelsbreed — Eenerlei wedervaart
boozen en goeden (3n.) — Men kan niet te gelijk loopen en zitten —
De landman kan niet gelijktijdig zaaien en oogsten — De hoofd-
windstreken zijn noord, oost, zuid en west—De zeven kleuren
van den regenboog zijn violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje
en rood — Zij leeren en spelen bij afwisseling — Hij was beurte-
lings streng en toegevend — Jan en Piet bezitten dat erf gemeen-
schappelijk— Jakob en Eilip drijven onderling hand( 1 — Oranje
en Nederland zijn nauw verwant.
6. Ik ga naar mijnen oom en voogd (uitg, bepaling) — Ik ga
naar mijnen oom en mijnen voogd (nevengesch. bepalingen) — Ik
heb een schoon en goed hoek (uitgebreid voorwerp met nevenge-
schikte bepalingen) gelezen — Ik heb een schoon en een goed hoek
(nevengeschikte voorwerpen) gelezen — Mijn en uw vriend is een
braaf man — Mijn en uw vriend zijn brave mannen — Dit schoono
en nuttige boek bevalt mij — Dit schoone en dat nuttige boek be-
vallen mij —■ Die landman heeft witte en zwarte koeien — Die land-
man heeft wit-en-zivarte koeien — Jan en Willems tuin is fraai —
Hendriks en Erederiks tuin zijn fraai. — Karei en Lodewijks paar-
den zijn moedig — Maria's en Anna's bloemen zijn schoon.
18, Al de oiider i"; , 30 en 4° opgenomen volzin-
nen rnet nevengfsdiikte gezegden , onderwerpen, voor-