Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
vrede (uitgebreid voorw.) laat ik u — Hij meldde hun goede tij-
ding — Die man heeft ons den weg gewezen — Die lasteraar roofde
hem zijne eer — Gfod loone het ul — De woeste knaap ontrukte
u het geld — Hij betwistte hem de kroon — Belijdt elkander uwe
misdaden — De meester prentte hun goede lessen in — Zij gaven
mij goeden raad — Mijn goede vriend gunde mij den voorrang —
Zij boden ons geld aan — Pluk my die bloem — Hij brandt zich
de vingers-r-Gaf hij u eenen gulden? — Ontnamen de roovers
den vreemdeling alles? — Lieten zij hun iets over?
'14. Sommige onovergankelijke [onzijdige) wei'kwoorden
hebben een voorwerp in den of naamval bij
zich. Ook dit voorwerp is eene bepaling.
OPGAVEN.
Gedenk mijner (2n.) — Dat boek beviel mij (3n.) — Haar gedrag
mishaagde ons — Het gelukte mij — Iets ontbreekt u — Het wilde
paard ontliep den stalknecht — De booze zoon ontvlood zijnen
vader — Deze spijs smaakt mij (3n.) — Dat overkwam mij —
Dit geschiedde hun — Ik ontmoette u (3n.) — Zij kwam mij (3n )
te gemoet — Dat gaat mijn verstand (3n.) te boven — Zulk een
gedrag betaamde haar — Een goed leerling gehoorzaamt zijnen
onderwijzer —Die willekeurige handelwijze stond mij (3n.) tegen —
Wij loonen hem zijnen arbeid.
15. Bevestigende volzinnen zijn de zoodanige, waarin het
gezegde aan het onderwerp toegekend wordt. Wordt
iiet gezegde daaraan ontzegd^ dan is de volzin ontken-
nend. Eene ontkenning wordt uitgedrukt door de
woorden niet^ niets ^ geen , geenszins, nimmer, nooity
nergens enz.
2