Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
maakt melding — Zij liet eenen zucht — Ik heb weerstand gebo-
den — Het meisje deed eene wandeling — De arme knaap heeft
e(me boodschap gedaan — Oij hebt een begin gemaakt — De be-
di'oefde vrouw liet een ti'aan — Dat koninkje voert eene stoute
taal — De vader voerde het woord — De soldaat geeft acht — Wij
hebben argwaan gevoed — De ruiter heeft de wacht gehouden —
De onderwijzer heeft schoolgehouden — Het arme dier gaf geluid- -
Neemt de vlucht! — Houdt rust — Het lastige knaapje speelde de
beest — Hij zal den baas blijven spelen — Hij zal den draak gesto-
ken hebben — Ik zal den meester blijven spelen — Geef vuur! —
Gaven zij acht? — Deden zij een zwaren val? — Deden zij boete?
11. In sonamige volzinnen konnen hepalingen van bepa-
lingen voor.
VOORBEELD.
Hij komt zeer dikwijls — bep. enkelv. volz.
Hij — ond.
komt zeer dikwijls — uitgebr, gez.
zeer diktvijls — bep. van komt
zeer — bep. van dikivijls.
O P G A V E N. ^
De jongen schryft zeer schoon — Het meisje leest heel goed —
Dat knaapje las vrij wel — Gij speelt al te gaarne— Zij heeft tame-
lijk vloeiend gelezen— Het ging bijzonder slecht— Zij spelen bijna
altijd — De luie voerman kwam veel te laat — Die zeer naarstige
scholier komt veel te vroeg — Het girig door en door slecht — Zy
komt eerst nu.
'Dfi zoonvan den meester d es dorps vordert heel langzaam —
Het katje van de moeder der meid is verdronken — De keizer van
liet grootste land van Europa oorloogde — Het huisje aan der;
oever der snelle vliet zonk weg — De Batavieren werden aangetroffen