Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
O P Ct A. V K N.
1. Gij moogt komen — De leerling mag vertrekken — Die knaa]>
moet blijven — Zij wil naaien — Hij dorst liegen — De leerling
heeft kunnen vertrekken — De vyand zal moeten aftrekken — AVij
zullen dienen te blijven — De knecht zal behooren te gehoorza-
men — Het bedroefde kind trachtte te spreken — Deze gevangene
poogde te ontsnappen — De dievegge zocht te ontkomen — De zoon
vermocht te komen — De vreemdeling heeft mooi praten — Zij gaan
wandelen — Mevrouw gaat uit wandelen — Mijnheer ging uit vis-
schen — De arbeider was uit dorschen — Zij waren uit dorschen
gegaan —Drie kinderen gingen uit spelen — Alle leerlingen gingen
spelevaren — De zon begon te steken —De sterren vingen aan to
schitteren —Ik ga voort met schrijven -- Ue knaap hield op met
lezen — De scholier bleef lezen — De trouwe hond bleef staan —
Zij waren aan 't cijferen — De jongen kwam aanloopen — De koning
kwam aangereden — Zij hebben getracht te komen — Gij hebt ge»
tracht te spreken — Gij hadt zitten luieren - Zij hebben liggen
slapen — Zij zullen hebben liggen slapen — Het arme kind liep
bedelen — Hebt gij goed praten ?
2. Zij zijn aan H tverk AVij waren aan den arbeid — Uw
dienstknecht ging op den loop — Zij tijgen weer aan 't werk — Ga
aan uwe bezigheden.
3. Het kind moet tevreden zijn — De Jongen kan naarstig zijn —
Gij moogt dankbaar wezen — Die knaap wil bakker (1 n.) worden —
Klaas wou een tuinman worden — Hot korporaaltje kan een gene-
raal worden — De soldaat wil een lield (1 n.) schijnen ~ Zij kunnen
luiaards (1 heeten — Zij willen dom blijven — Kinderen moeten
gehoorzaam zijn — De grijsaard zal eerwaardig blijven schijnen —
Dit kind zal "Willem moeten heeten ~ Hij durft stout zijn Pootjes-
kunnen boompjes worden — Mogen zij geleerden heeten? — Zullen
zij braaf worden? — Mocht bij gehooizaani blijven!
4. Ik deed eenen val — De vrouw deed boete — De keizer voerde
oorlog — Ik zal zorg dragen —Dat deed fchat^e — Onzegeschiedenis