Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Die jongen leert — bep. enk. volzin.
Die jongen — uitgebr, ond.
leert — gez.
die — bep. van jongen.
Wij lezen gaarne — bep. enk. volzin.
Wij — ond.
lezen gaarne — uitgebr. gez.
gaarne — bep.
OPGAVE N.
1. Bijvoeg!, naamw. als bepalingen van het onderwerp.
De goede leerling luistert—De luie Jan slaapt — Doove Mie
ilvveilt — Een trouwe hond waakt — De vlijtige knaap rekende —
Het vlugge hert sprong — 't ï^aarstig honingbijtje vloog — De oude
boom verdort — De schorre donder loeide — De broze glasruiten
braken — Het zwakke riet boog — De trotsclie eik viel. — De ploe-
gende os zweette — Eene rijpe vrucht smaakt — De zilveren bel
klonk — Hot koperen vat brak — De glazen plaat viel — De linnen
broek is versleten — Velerlei waar bederft — A llerhande volk riep —
Karei de Groote was groot — Karei de Stoute was hertog— Floris
(ie Vette was graaf.
2. Voornaamwoorden als bepalingen van het onderwerp.
Mijn leerling leerde — Uw scholier las — Zijne leerlingen cijfer-
den — Deze knaap heeft geteekend — Gene meisjes sprongen — Die
landman heeft gearbeid — Haar vogeltje had gefladderd — Hun
vinkje zal kweelen — Dit zwaard zou buigen — Deze nevelen ver-
dwijnen — Onze zoon is ziek — Hunne dochter was gezond.
1 en 2. Die oude boom verdort — Gene moede pelgrim rust —
Haar flauwe hoop verdween — Zijn sterke ftrm bezweek— Mijn
vernoegde vader lachte — Die zilveren schaar is duur — Zijn gou-
den liorloge is verloren — l>at groote nieuwe huis viel in.
8. Telivoorden als bepalingen van het onderwerp.
Elke droefheid week — Ieder oogenblik vervliegt — Menig menscli