Boekgegevens
Titel: De liefde is het voornaamste: leesboekje voor jonge kinderen
Auteur: Conradi, E. J.
Uitgave: Dockum: wed. B. Schaafsma, 1858
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2761
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200443
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Liefde, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De liefde is het voornaamste: leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
yi V O O R B E R I G T.
loozeM zuigeling herJcemen, en het hart dier Jeugd
zal eenen aJcJcer gelijken, waarop geen goed zaad ge-
dijen wil, maar waarop distelen en doornen welig op-
schieten. Het is daarom, dat ik de aankweeking van
liefde koude voor den eersten en voornamen pligt van
den Onderv)ijzer. Tot dat einde schreef iJc dit kleine
boekje, over welke poging de God der liefde Zijnen
zegen gehiede!
Voor den tweeden druk heb ik dit werkje van nieuws
nagezien en hier en daar, inzonderheid sommige vers-
jes, eenigzins veranderd. — Aangemoedigd door de
gunstige heoordeeling in de N. Bijdragen voor Onder-
wijs en Opvoeding van September 1842, heb ik het
'plan gevormd, dit stukje door een ander te doen vol-
gen, waarin iJc de -Jeugd, door de beschouwing van
de haar omringende Natuur, God, als den liefderij-
ken Va;ïer der menschen wensch te doen kennen en
eerbiedigen. (*)
Z., 28 ƒ«!». 18i5. De Schrijvek.
-.53»--
(*) Bg dea Boekhandelaar A. Schaaïsma is van den-
zelfden Schryver uitgegeven een werkje, getiteld: — GOD
ZOBGT VOOE U, een leesboekje voor jonge kinderen,
dt)or welke uitgave de Schrijver het bovenstaand plan heeft
verwezenlijkt.
Ook dit werkje, waarvan spoedig een vierde druk ver-
schijnt is bereids op vele scholen ingevoerd. — Formaat en
prijs zijn gelijk aan dit boekje.