Boekgegevens
Titel: De liefde is het voornaamste: leesboekje voor jonge kinderen
Auteur: Conradi, E. J.
Uitgave: Dockum: wed. B. Schaafsma, 1858
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2761
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200443
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Liefde, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De liefde is het voornaamste: leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32. GOD.
De Meester zeide verder: „Hij, die u zoo
„gelukiïig maken kan en wil is — God. Hij is
„mv Hemelsche Vader. Hij laat de Zon voor u
„schijnen, boomen en planten voor u groeijen,
„en Hij geeft u lieve Ouders, die voor u zor-
„gen. Hij heeft u zoo lief, en wil u zoo gaarne
„gelukkig maken; maar men kan niet gelukkig
„worden, zonder Hem en alle menschen regt
„lief te hebben. En zoudt gij dien goeden He-
„melschen Vader, die u zoo lief heeft, en zoo
„voor u zorgt niet weder beminnen?"
Al de kinderen zeiden: „O ja Meester, wij
„willen God regt lief hebben."
Toen vouwde de Meester zijne handen en hij
sloot zijne oogen. De kinderen vouwden de han-
den, en zij sloten hunne oogen. De Meester zeide:
jjff^ij danken KI, tieve Hemel',
rsche M^ader! dat Gij ons soo
iMef hebt,'' En ai de kinderen zeiden:
"irtj danken MJ,''