Boekgegevens
Titel: De liefde is het voornaamste: leesboekje voor jonge kinderen
Auteur: Conradi, E. J.
Uitgave: Dokkum: wed. B. Schaafsma, 1852
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2760
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200442
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Liefde, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De liefde is het voornaamste: leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi VOORBERIGT.
vteer den weleer zoo schuldeloozen zuigeling her-
kennen^ en het hart dier Jeugd zal eenen akker
gelijken, waarop geen goed %aad gedijen wil,
maar waarop distelen en doornen welig opschie-
ten. Het is daarom, dat ik de aankweeking van
liefde houde voor den eersten en voornamenpligt
van den Onderwijzer. Tot dat einde schreef ik
dit kleine boekje, over welke poging de God der
liefde zijnen zegen gebiede!
Voor den tweeden druk heb ik dit werkje van
nieuws nagezien en hier en daar, inzonderheid
sommige versjes, eenigzins veranderd. — Aan-
gemoedigd door de gunstige beoordeeling in de
N. Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding van
September J8i2, heb ik het plan gevormd, dit
stukje dooi' een ander te doen volgen, waarin ik
de jeugd, door de beschouwing van de haar om-
ringende Natuur, GoD, als den liefderijken Vader
der menschen wensch te doen kennen en eerbie-
digen.
Z., den 28 Jan. J845.
De Schrijver.