Boekgegevens
Titel: De liefde is het voornaamste: leesboekje voor jonge kinderen
Auteur: Conradi, E. J.
Uitgave: Dokkum: wed. B. Schaafsma, 1852
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2760
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200442
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Liefde, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De liefde is het voornaamste: leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O II B E II I G T.
Is de liefde het beginsel^ waaruit alle deugden
moeten voortvloeijeii, dan heeft men voorzeker bij
de zedelijke en Godsdienstige vorming der Jeugd
de Liefde voor het voornaamste te houden. Geen
andere weg wordt ons door de Natuur aangewe-
zen. j>De ?nensck is van natuur voor liefde vat-
y> baar en tot wederliefde geneigd: zijn levensloop
2> is geheel als een voortgang van liefde lot liefde^
r> en zonder die ware het onmogelijk, dat hij zieh
B tot het doel zijner bestemming^ tot zedelijke vol-
^ making zou kunnen verheffen'^ (i) Reeds de
zuigeling op moeders schoot vergeldt door zijne
blijken van liefde de teedere zorgen van die eerste
weldoenster. Van hoe veel belang is het, dit ont-
vonkte gevoel levendig te houden en al verder en
verder uit te breiden. Daar door zal men het hart
des kinds eenen wel toebereiden akker doen ge-
lijken, waarop de schoonste' deugden met goed
gevolg kunnen worden aangekweekt. Wordt het
echter onderdrukt of verstikt, men zal in den op-
groeijenden knaap en het aankomend meisje iiiet
(1) vanIIeusbe, Brieven over Hooger Ondenvijs, Llz. 211.