Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Heiisrlandscii oClrrl^^iu^-;!!;!
PrimracM 151 iio ss ^riu^sL::
amsterdam.

afdeeling 1.
§ 1-
1. Kunt gij ook door figuren aantoonen, dat ^ = "è" =
I en i = I is?
2. Toon ook eens aan, dat = 0,5 en -l- = 0,8 is.
3. Hoeveel achtste deelen zijn gelijk aan een vierde deel;
hoeveel zesde deelen gelijk een half; hoeveel negende
deelen gelijk een derde deel; lioeveel aclitste deelen ge-
lijk drie vierde deelen; hoeveel tiende deelen gelijk drie
vijfde deelen?
4. Aan hoeveel twaalfde deelen zouden , l-, l', en ^
ieder afzonderlijk gelijk zijn?
5. Hoeveel hah'en zijn er in 4-|- en öj ieder afzon-
derlijk?
g. Aan hoeveel derde deelen zijn l|-, 4^, g|- gelijk?
7. Kunt gij ook door verdeelde lijnen aantoonen, dat 5 hal ven
gelijk 2-|- is?
8. Aan hoeveel geheelen en halven zijn nu ^ ^ , -l", ^^ ,
V, V gelijk?
= • •; t = • •; f = • -g- = •
9. Vul dit in:
U _ . 1 7 _
3 — • •> 3 —