Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
van de hand gedaan voor f 10^ ieder en twee voor 15|
gl. het stuk. Hoeveel heeft elk der overige schapen opge-
bracht, als de eigenaar in 't geheel f 350 ontving?
11. Een postbode legt in 20^ minuut ^ deel van den afstand
tusschen de plaatsen A en B af. Hoeveel uren moet hij
ieder' dag wandelen, als hij dagelijks tweemaal heen en
terug moet?
12. Een varken, dat voor 17|- gl. gekocht was, had 2 HL
aardappelen van gl. en 3 HL rogge van 5 gl. opge-
geten. Toen werd het voor 50,7 gl. verkocht. Hoeveel had
men met mesten verdiend?
13. Eene fruitvrouw kocht 3-|- HL appels voor 10^ guld.
Hoe duur moet zij den DL verkoopen, om in 't geheel
f 4,375 te winnen?
14. Zij kocht ook 300 sinaasappels van 4^ ct. het stuk. Zij
verkocht de drie even duur, als zij de vier gekocht had.
Hoe groot was hare winst, als er vijftien verrot waren?
15. Een boekverkooper maakt van papier, dat hem 5^ gl.
de riem kost, schrijfboeken van 4 vel ieder. De omslagen
kosten hem de twee stuks l-g- ct. Hoe duur moet hij ieder
schrijfboek verkoopen, om in 't geheel f 2,85 op de riem
papier te winnen?
IC. Wanneer men een zeker getal door 2|- deelt, is het quo-
tiënt zoo groot als een ander getal 2-|- maal genomen, en
ook zoo groot als de som van 17|- en 22^^^. Welke twee
getallen zijn dat?
17. In eene school met drie vertrekken zaten in 't eene vertrek
Y der leerlingen, in 't andere der kinderén en in het