Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
10.
1. Hoe drukt gij 4 rad. 20 dag. in deelen van een jaar uit?
2. Hoeveel is 6 u. 20 min. 40 sec. in deelen van een' dag?
3. jaar = ... jaar ... md. ... d. ... u. ... min. ... sec.
4. 4|- riem = ... riem ... boek ... vel.
5. Een leerling kocht Ij boek schrijfpapier, dat de G vel 7
ct. kostte, en 10 vel teekenpapier; naar 1,56 gl. het boek.
Hoeveel moest hij samen betalen?
6. Een smid had eene rekening aan een' landbouwer van
f 102.25. Deze had aan den smid geleverd 18 HL aard-
appelen van 2y- gl. den HL en twee potten boter, één van
9,5 en de ander van 11,75 KG. Als de prijs der boter
0,95 gl. per KG was, hoeveel geld kon de smid dan nog
ontvangen ?
7. Een landbouwer had zijn koren verkocht voor f 900. Als
hij het j gl. per HL goedkooper verkocht had, zou hij
slechts 862-2- gl. ontvangen hebben. Hoeveel HL had hij
verkocht ?
8. Een schip dat door negen reeders in zee gebracht werd,
kostte f 36000. De eerste drie namen elk jj aandeel, de
volgende drie elk -jV aandeel. De rest moest doo'r de laatste
drie gelijkelijk worden bijeengebracht. Hoeveel moest ieder
der laatste drie betalen en welk aandeel kregen zij?
9. Van een stuk laken werd verkocht het j deel en 5 AL
Als het overblijvende stuk 17 Al lang was, hoeveel moest
dan 't geheele stuk opbrengen naar gl. den AI?
10. A'an eene kudde schapon, 27 in aantal, werd eerst het
derde deel verkocht voor f 12 het stuk, daarna werden zes