Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
dien dag buitendien verreisd, als ze 's avonds van dat geld
niets meer over hadden'?
13. Eene schuld is f 1125,25 groot. Er wordt tweemaal /'375
op betaald. Hoeveel rijksdaalders blijft men nu nog schuldig,
en welk geldstukje moet er dan nog bij?
14. Eene meid moest 2-^ liter olie van 45 ct. den liter koopen.
De juffrouw gaf haar 2-|- gulden mede. "Voor 't geld, dat
zij overhield, moest zij 5 KGr rijst koopen. Hoeveel kostte
de rijst per KG, als zij een kwartje min -jljj gl. weer
t'huis bracht?
15. In een schip, dat f 12900 gekost had, kocht Vader-g-ly
aandeel voor viervijfde van den oorspronkelijken prijs.
Hoeveel moest "Vader hiervoor betalen?
16. Hoeveel is 't verschil tussehen X 15 en het f deel
van 15?
17. Een winkelier ontving 195 KG tabak. Hiervan woog hij
af 200 pakjes van j KG en 200 van ^ KG ieder. Hoeveel
pakjes van KG ■ kon hij nog bekomen. als hij ^^ deel
had ingewogen?
18. Pieter zei: „als ge bij mijn geld 17-^ ct. telt, deze som
door 12-|- deelt, en het quotiënt met vijf vermenigvuldigt,
dan krijgt gij juist een gulden". Hoeveel geld had Pieter?
19. Hoeveel is 6 jaar 8 md. 20 dg. 1G|- u. verminderd met 4
jaar 1 md. 20 dg. 20|- u. en dan de rest gedeeld door 5?
20. Eene partij kaas, groot 250 KG werd gekocht voor 30 ct.
per KG. Bij ontvangst bleek, dat het vijfde deel eenigszins
bedorven was en tegen -g- van den bedongen prijs kon
ontvangen worden. Hoeveel moest men nu betalen?