Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
2. Vul dit iu: —;-sr- = 5 : . . . — l|- : 5.
3. Het vierde deel der knikkers van Hendrik was vier meer
dan het vijfde deel er van. Hoeveel knikkers had Hendrik'?
4. Het deel van eene zekere geldsom is f 60 grooter, dan
het y deel. Hoe groot is dit kapitaal?
5. Op eene schuld van f 360 betaalt iemand in eens het
drievijfde deel. Als hij de rest in twaalf gelijke termijnen
zal voldoen, hoeveel moet hij dan telkens betalen ?
6. De lei van Herman is dM2 groot. Hoeveel omtrek heeft
zij, als zij dil breed is?
7. Eene onzer schoollocalen is 30 M in omtrek. De breedte
bedraagt 31. Hoeveel IP hout is er op zijn minst tot
den vloer benoodigd, als die 4 cM dik is?
8. Kornelis heeft zooveel schrijfwerk, dat hij vijf uur werk
heeft aan het ^ deel ervan. Wanneer zal hij het geheel
verricht hebben, als hij 's morgens te uur begint en
des middags 2^ uur rust?
9. Welk deel is de dag ten naastebij van den nacht, als de
zon te 7 u. 15 m. opkomt?
10. Ferdinand zeide: „als ik de centen, die ik wekelijks van
iloeder krijg, goed bewaar en er niet meer van uitgeef
dan l-g- ct. in de week, dan heb ik na 9 weken 36 centen".
Hoeveel centen kreeg hij iedere week?
11. De som van zeker getal en is op de helft van 25,75 juist
y maal begrepen. Welk getal is dat?
12. Vier personen legden elk gl. bijeen om daarvoor samen
een reisje te doen. Zij gingen een' dag uit rijden, en
moesten f 1 aan den voerman geven. Hoeveel had iede;-