Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
IG. Eene kartonnen doos met een plat deksel zou van binnen
en van buiten beplakt worden met papier, dat -g- M breed
was. Als nu de doos 4 lang, 2 dM breed en 25 c3I
lioog is, hoeveel meter papier moest men dan op zijn
minst nemen?
17. Frederik zeide: „als ik mijn geld met vermenigvuldig,
bij dat product 3|- tel, en de som door 3-|- deel, bekom ik
vijf gulden. Hoeveel is dat meer dan ik nu heb?
18. .Maria heeft 3 jaar en 4 md. bij onze buurvrouw als meid
gewoond. Haar loon was f 45 in het jaar en zij had tien
gl. verval gehad. Hoeveel had Maria bij afrekening te
vorderen, als zij tusschentijds 82-2- gl. van hare juffrouw
had opgenomen?
19. Een werkman verdiende wekelijks / 10. Hij had daarvan
een geheel jaar lang een vierde deel gespaard. Van dat
bespaarde geld kocht hij 50 KG spek van y^^j gl. per KG;
17 HL aardappels van f 1,5 den HIj en voor 37^ gl. turf.
Hoeveel geld had hij nu nog?
20. Een heer betaalt ieder jaar aan personeele belasting /" 125,75,
aan grondbelasting f 65,5 en in den gemeente-omslag.....
Als hij nu rekent, dat hij maandelijks f 27 in 't geheel
moet betalen, hoe groot is dan zijn aanslagbiljet in de
gemeentelasten ?

, „ , . X 3i - 2i X 1|) f
1. Hoeveel is - - " -
O