Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
assurantie ij gl. en voor belasting 11,5 gl. Hoeveel brach-
ten die huizen verleden jaar wekelijks op?
10. Hoeveel verkrijgt men, als men 't kleinste gemeene veel-
voud van 4^, 2y en 6|- telt bij den grootsten ge-
meenen deeler van diezelfde getallen; wanneer men verder
die som vermenigvuldigt met en eindelijk dat produet
deelt door
11. In twee weken had een heer eene uitgave van 101-|-gl.
en wel zoo, dat hij de eerste week lOj gl. meer uitgaf,
dan de tweede week. Hoeveel gaf hij iedere week uit?
Hoeveel de eerste week dagelijks meer?
12. Als eene kist sigaren tien gulden kost en men een' rijksdl.
wil winnen, hoeveel stuks kan men dan voor een dub-
beltje geven?
13. Een tabaksverkooper ontving vijf vaten tabak. Twee er
van wogen elk 105|- KG-, twee andere elk de helft van
250 KG en het laatste 101,25 KG.
Door elkander kostte een KG hem 75 ct. Als hij nu 1
halve KG verkocht voor 0,475 gl., hoeveel had hij dan
gewonnen ?
14. Een landbouwer had 60 HL aardappels over, die hij in
den herfst kon verkoopen voor 1,4 gl. den HL. Dat deed
hij niet, maar bewaarde ze tot het voorjaar. Toen verkocht
hij ze voor 1-g- gl. den HL; op 10 HL na, die voor half
geld weg moesten. Hoeveel voordeel had hij van 't bewaren,
als hij een' rijksdaalder voor arbeidsloon rekende?
15. Er wordt eene sloot gegraven, die 36 M lang, gemiddeld
2,8 >I breed en l|- M diep is. Hoeveel kruiwagens vol
aarde komen hier uit, als men kruiwagens heeft, waar
gemiddeld y-g M3 in kan?