Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
18. Toen ik onlangs een getal met eenvijfde van dat getal
had verminderd, verkreeg ik 140 tot rest. Welk getal is
dat geweest ?
19. Vader kocht laatst eene rol vloermatten, 1S|- 31 voor
gl. Verleden jaar had Vader voor eene dergelijke rol
f 4,995 betaald. Hoeveel was dat goedkooper per meter?
20. Voor twee partijen goederen van dezelfde soort, waarvan
de eene partij 6,5 KGr meer woog dan de andere, betaalde
men 34-|- en 39,375 gl. Hoe zwaar woog iedere partij?
21. Van eene hoeveelheid siroop, groot 250 KGr, verkocht men
eerst 125^ KGr; hoe dikwijls kan men van de rest
KG verkoopen, als er 4y KG door lekken en inwegen is
verloren gegaan?
22. Een werkman was aan eenen heer 45 gl. schuldig. Hij
bracht twaalf weken achtereen telkens een rijksdl. in
afkorting. Nu kon hij dit niet langer volhouden, en gaf
daarom voortaan wekelijks 1-|- gl. Hoe dikwijls moest hij
dit nog doen?
23. Als de dag 15 u. 20 m. lang is, welk deel is dan de
nacht van het etmaal ?
24. De afstand van Groningen naar Leeuwarden is 54 K3[.
Hoeveel meter legt een spoortrein iedere minuut af, die
te 9' u. 15 m. van Groningen vertrekt, en te 11 u. 10 m.
te Leeuwarden aankomt? ('t Oponthoud aan de stations
niet medegerekend).
25. Hoeveel sneller dan die van zoo even loopt een trein, die
te 7 u. 6 m. van Groningen vertrekt, en te 8 u. 42 m.
te Leeuwarden aankomt?