Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
min 5 ct. per KG. Als hij die weer verkocht naar|-^ gl.
en 5 ct. per KG, hoe groot is dan de partij geweest, als
hij in 't geheel 6 rijksdl. gewonnen heeft?
10. Hoeveel is (8,35 — 0,1) : (8| — 4-|)?
11. AVelk getal ontbreekt hier?
+ 3l-.3f = 21:....
12. Herman is jnist -g- eeuw oud. Als gij van zijnen ouderdom
3 jaar 8 md. 15 dagen aftrekt, en die rest door drie deelt,
bekomt gij den ouderdom van Jakob. Hoeveel j., m. en d.
is Herman ouder dan Jakob?
13. Als twee plaatsen 56 K3I van elkander liggen, en twee
reizigers te gelijker tijd elk uit eene dier plaatsen ver-
trekken , wie zal dan vroeger in de andere plaats aankomen
en hoeveel zal dat verschillen, als A in een Tiur 5000, en
B in anderhalf uur 7000 meter aflegt?
14. De slager kwam verleden week bij Moeder met twee mooie
stukken vleesch, die samen 36| KG wogen, terwijl 't eene
stuk 4-j- KG zwaarder was dan 't andere. Hoe zwaar woog
ieder stuk? Hoeveel moest .Moeder voor het kleinste stuk
betalen naar rijksdaalder per KG?
15. Hoe dikwijls zou men 2j X 1-2 gl- kunnen idtgeven van
13i X 2^ gl.
10. Eene erfenis van zesduizend gulden moest zoodanig ver-
deeld worden, dat A het ^ deel verkreeg, B het ^ deel
der rest, C het ^ deel, van wat er toen overbleef, terwijl
D, E, F en G elk het vierde deel van de laatste rest ver-
kregen. Hoeveel bekwam ieder der erven?
17. Yan 75 ct heeft .lohan 40 uitgegeven. Welk deel van een'
gulden heeft hij minder overgehouden, dan uitgegeven?