Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
in de week 11gl. %'erdient, en in de maand 32-|- gl.
nitgeef t ?
17. Op de markt vroeg men Gj gl. voor den meter laken. De
kooper dong gi- op den meter af en wenschte nu te
weten, hoeveel hij voor 3-|- .M. moest betalen.
IS. In eene kerk waren 560 menschen. Het deel daarvan
bestond uit vrouwen; van de rest waren |- deel mannen;
die er dan nog overbleven, Avaren knapen en meisjes. doch
er waren 10 knapen minder dan meisjes. Hoeveel personen
van iedere soort waren in die kerk?
19. August kreeg van zijnen vader voor iedere rekenkundige
opgaaf, die hij goed maakte, 2j ct.; maar hij moest voor
elke opgaaf, die hij niet goed bewerkte, ct. aan zijn'
vader geven. Van 30 opgaven kreeg August 18 goed. Hoe-
veel ct. kon hij nu van zijnen vader krijgen?
2(t. Landman Kornelissen wilde van zijnen buurman Andries
12|- HA land koopen, omdat hij dan juist 50 HA zou
bezitten. Buurman zeide echter: „verkoop gij mij liever
12.25 HA, dan heb ik anderhalfmaal zooveel land als gij
nu hebt". Kunt gij hieruit berekenen, hoeveel land ieder
van hen bezit?
21. Pieter kocht voor een derde deel van zijn geld iets. Als hij
nu 12-i- gl. overhield, hoeveel geld heeft hij dan gehad?
22. Een vader was 64 jaar oud. Zijn zoon Jan had het derde
deel van dien ouderdom bereikt en Hendrik het drieachtste
deel en 6 maand. Hoeveel was Hendrik ouder dan Jan?
23. Kornelis gaf van honderd gulden 12 X G|- gl. uit en van
de rest nog 4 X gl. Hoeveel hield hij over?
24. Van eene hoeveelheid centen kreeg Mina de helft en Koosje
Rekenhoek, 4e stukje, 8ste druk. 'i-