Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
10. Als een HL aardappels 1-| gl. en een HL appels 3|-
gl. kost, hoeveel moet men dan betalen voor 10,5 HL
aardappels en 5,5 HL appels?
17. Dorus heeft derdehalf maal de helft van eenen rijksdl. in
den zak, en Antonie de helft van een' kwartgl. meer.
Hoeveel hebben zij samen?
18. Hoeveel ' oppervlakte heeft een balk, die 10 31 lang, ^
31 breed en 1 31 dik is?
19. Twee personen reizen elkander te gemoet. A doet dagelijks
15-^ K31. en B 13|- K3L Als zij elkander na dag ont-
moeten, hoe lang is dan die weg en hoeveel afstand heeft
ieder van hen afgelegd?
20. Een vloer, die G|- 31 lang en 5^ 31 breed is, wordt belegd
met een kleed, waaraan de 3r-2 tweedrievierde gl. kost.
Hoe duur komt dit op zijn minst, als men de overige on-
kosten op 9-g- gl. rekent?
21. De afstand van Amsterdam naar Rotterdam is langs de
spoorbaan 84 K3[. Als nu een trein te 8 u. 24 m. van
Amsterdam vertrekt, en gemiddeld 500 31 iedere minuut
aflegt, hoe laat zal die te Rotterdam aankomen?
§ «•
1. Hoeveel is (ll4-}-|- — 10| — lOf — lOf) 5^?
2. Hoeveel is de tweede macht van drietweederde grooter
dan 't verschil van dertiendehalf en de tweede macht van
derdehalf?
3. AVelk getal ontbreekt hier: 14| X . . . = 50 — 9f ? '