Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
7. De som van 4 baal 8 riem 16-g- boek; 5 baal 4 riem 18-|-
boek; 9 baal 5 riem 12-|- boek werd met 5 vermenigvul-
digd en 't product door 6 gedeeld. Wat kwam er toen?
8. Pieter had eerst van een getal 24-g- afgetrokken, toen had
hij de rest met 15-^ vermenigvuldigd en 760 verkregen.
Hoe groot was het eerste getal?
9. Een ander' getal leverde 150 op, als men het met 6|-
vermenigvuldigde en er dan 50 aftrok. Welk getal was dat ?
10. Maria heeft het vijfde deel van 37-1- ct. Welk deel van
18 ct. moet Anna hebben, om i-j ct. meer te bezitteik
dan Maria?
11. Ferdinand had 25 centen. Dit was 12-|- ct. meer dan vijf-
achtste deel der centen van Jakob. Hoeveel had deze?
12. Zekere geldsom wordt onder eenige personen verdeeld. A
krijgt deel, B ^ en C -1-, terwijl de rest verdeeld wordt
onder D en E, die elk / 1150 verkrijgen. Hoe groot was
de geheele som? Hoe groot het aandeel van A, B en C?
13. Vijfachtste deel van 'tgeld, dat Johannes bezit, is/'312|-
Hoeveel heeft Ferdinand, als die anderhalf maal zooveel
heeft als Johannes?
14. Een spoortrein, die 's morgens te 10 u. 25 m. van zekere
plaats vertrekt, legt gemiddeld 600 M per minuut af. Hoe
laat zal hij 't doel der reis bereikt hebben, als de afstand
120 KM en het oponthoud aan de tusschenstations 1-j
u. is?
15. Hoeveel oppervlakte hebben de zes wanden van een ver-
trek , dat 5j M lang, ij M breed en M hoog is ?