Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
voor eene huisplaats. Hoeveel zou naar dezen prijs een
hektare wel waard zijn?
22. Het if X : 3,5 deel van mijn geld is gelijk aan het
0,25 X : 2,625 deel van mijns broeders geld. Als mijn
broeder nu 36 ct. bezit, hoeveel heb ik dan?
23. Als men voor ij boek papier f 1,575 geeft, hoeveel moet
men dan betalen voor 0,96 X riem?
24. Als ^ HL bier f 6,75 kost, hoe duur komt dan |- HL.
25. Ik zag laatst een vierkant, dat 2^ M in omtrek was. Dat
vierkant werd in negen even groote vierkanten verdeeld.
Hoe groot was ieder der kleinere vierkanten, en hoeveel
omtrek had ieder?
§ 5.
1. Hoeveel is (l6f + 18,4) : 7,75?
, . 19,75 + 15f X 15f ,
2. Hoeveel is -—^-—2—?
i OjO
, . (19.75 + 154) 154 ,
3. Hoeveel is J--
19,375 + 18+ 19,6
4- -4f X 0,75 '
5. De som van 14|- en is op zeker getal 32|- maal
begrepen. Welk getal is dat?
C. Vul dit in: 44 X ... + 4f = 11^.