Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
13. In eenen winkel is een oliebak, waarin juist HL oUe
kan. Hoe diep is deze bak, als hij j M lang en ^ M
breed is?
14. Moeder moest onlangs 4|- 31 katoen gebruiken van ^
31 breedte. De koopman had geschikt katoen, dat 31
breed was. Hoeveel meter moest 3Ioeder toen koopen?
15. De vloer eener kamer, die 3|- 31 lang en 3,5 31 breed
was, werd belegd met tapijtstof, van 31 breedte. Hoeveel
moest men op zijn minst hiervan koopen?
16. Karei en Thomas waren even sterk en samen juist zoo
sterk als Herman, Johan en Willem, die ook ieder evenveel
konden dragen. Als Johan nu 22^ KG kon dragen, hoe-
veel kon dan Karei voor zijne rekening nemen?
17. Derdehalf IIL rogge staat in prijs gelijk met anderhalf HL
tarwe, en anderhalf HL rogge kost 10|- gl. Hoe duur
komt nu HL rogge en ook hoe duur 2| HL tarwe?
18. Op eenen zolder ligt 236,5 HL koren. Hoe hoog ligt het
gemiddeld, als de zolder lOf 31 lang en 6g- 31 breed is?
19. Kunt gij ook heel kort berekenen, hoeveel riem, boek en
vel gelijk is aan
(4 riem 15| boek X 4|-)
9 ^
20. Herman vermenigvuldigde 8 jaar 6 md. 20 d. 15 u. 12 m.
40 sec. met 3-| en deelde 't product door Kunt gij dit
ook op eene korte manier doen?
21. Een stukje gronds is 6l D3I lang en 5|- D3I breed. Het
werd verkocht voor f 1000, omdat het zoo geschikt lag