Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
17. Als men 's morgens van 7 u. 15 m. tot 's avonds 5 u.
40 m. reist, welk deel van een' dag is men dan van huis?
18. Iloe zoudt gij het aanleggen, om de som te vinden van
3f maal 4 riem 12 boek 18 vel?
19. Welk deel is 4 u. 15 m. 12^ sec. van eenen dag?
20. Welk getal moet men bij 12voegen, om het l- deel van
25 te bekomen?
21. Hoeveel moet men van 36|- afnemen, om het -g- deel van
honderd over te houden?
22. Iemand kocht eene koe voor f 122,50. Hij slachtte haar
en bevond, dat zij 175 KG woog. Indien al de andere
uitgaven door de opbrengst der huid konden gedekt wor-
den, hoe duur kwam hem dan 1 KG, als hij de helft van
't vleesch aan een vriend overdeed voor gl. per KG?
23. Eene kamer is 5 M lang en 4 31 breed. Hoeveel planken,
die lang en M breed zijn, heeft men noodig, om
deze kamer te bevloeren? (Er mogen geene stukken van
planken gebruikt worden).
24. Als een hektoliter haver anderhalf rijksdl. kost, hoeveel gl.
moet men dan betalen voor 4f X 6,25 X f X 0,6 HL?
25. Een koopman ontving eenige jjartijen koffie, n.1. 125-2:
KG van 76 ct.; KG van 74 ct.; 145 KG van 73
ct.; 135|- KG van 80 ct. en 142-|- KG van 72 ct. per
KG. Hij zocht er 17^ KG slechte boonen uit en wilde
toen graag weten, hoe duur hem 1 KG ten naastenbij
door elkander kwam.