Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
3. Door welk getal moet anderhalf worden gedeeld, opdat er
zeven en een half maal drietiende in het quotiënt kome?
4. Hoeveelmaal wordt de breuk -g- grooter, als ik bij teller
en noemer ieder 1 tel?
5. En hoeveelmaal wordt zij kleiner, als ik teller en noemer
ieder met 1 verminder?
6. Een balk van 6f M lang, dM breed en if dil dik,
werd verkocht voor T-^- ct. de d,M3; hoe duur kwam die balk?
7. Langs een voetpad, dat 395 meter lang was, stonden
boomen, 3|- M van elkander, terwijl iedere boom gemid-
deld 2 dJI dik was. Hoeveel boomen waren daar, als er op
ieder eind van 't pad een boom stond?
8. Van 1 October tot 31 Januari van 't volgende jaar ge-
bruikte men in zeker huisgezin 18 L 4-^ dL petroleum.
Hoeveel was dat gemiddeld iederen avond?
9. "Welk deel is 2 u. 15 min. van ëenen dag?
10. Onze klok loopt ieder uur anderhalve minuut te snel; hoe
lang zal 't duren, voor zij een uur vóór is?
11. Kunt gij ook berekenen, op welken datum die klok weer
juist op tijd zal zijn, als zij den 1 Januari 1898 precies
op tijd was?
12. Een vertrek is lang 31, breed öj M en hoog M.
Hoe zwaar weegt de lucht in dat vertrek, als iedere dM3
lucht nagenoeg gramme weegt?
13. Hoe veelmaal zoo zwaar zou zulk eene massa regenwater
ten naaste bij wegen?
14. Hoe zoudt gij 4 jaar 6 md. 18 dg. 12 u. 16 m. 40 sec.
vier en een half maal nemen?
15. Een zevende deel van een jaar = . . . md. . . . dg. . . .
ur. . . . min. . . . sec. Vul dit een in.
16. Ook 5 md. 4 d. 6 u. 51 m. 25^ sec. = jaar.