Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
14|
ISf
1 i
^ ■ • 8
22. Kunt gij nu ook zeggen, welke twee cijfers aan ieder
dezer twee aftrekkingen ontbreken?
25^
25-f
3
' 4
'tV

23. Bernard had drie evengroote appels. Den eersten sneed hij
in twee, den tweeden in vier en den derden in acht gelijke
stukken. Daarna gaf hij van ieder één stuk aan zijn zusje;
hoeveel had hij toen nog?
24. Drie broeders hadden samen /' 150. A verdiende bij zijn
deel f 25 en had toen / 75; B verteerde in dien tijd fl2^b
en had toen nog 47^- gl. Hoeveel gl. had de derde broeder?
25. Koosje ging met een' gulden naar den winkel. Zij moest
daar 12-2- 0,165 gl. en 0,045 gl. betalen. Zij bracht
twee kwartgl. 6 centen en 1 halven ct. terug, en nu bleek
bij onderzoek, dat zij één geldstukje verloren had. Welk
geldstukje was dat?
§ 3.
1. Welk getal moet door 5|- worden gedeeld, om 6|- tot
quotiënt te bekomen?
2. Met welk getal moet 6-| vermenigvuldigd worden, om 6
te bekomen?