Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
md. 15f d.; 16 j. 10 md. 14| d.; 15 j. 8 md. 16f d.,
verminderd met 20 j. 11 md. 20|- d.?
14. Wat blijft er over, als men 18 jaar 11-^ week aftrekt
van 20 j. U^ w.?
15. Hoeveel is de som van 16 dag. 12 uur 40|- minuut; 18
d. 16 u. 25|- m. en 19 d. 20 u. 18^^" afgetrokken
van drie maand?
16. In eene berekening, die groote nauwkeurigheid vereisehte,
moest 1 uur 12 minuten 40-|- seconde; 2 u. 41 m. 12-|-
s.; 4 u. 16 m. 18| s.; 1 u. 20 m. 20-^2 s.; 5 u. 38 m.
52g s. en 2 u. 16 m. 40|- s. worden samengeteld; hoeveel
kwam er minder dan 1 dag?
17. Van een rijksdl. werd eerst uitgegeven het ^ deel en
later nog driemaal het y^ deel van de rest. Welk deel van
den rijksdl. was er toen nog over?
18. Iemand was f 1625 schuldig. Hij betaalde hierop het
deel in eens, terwijl hij de rest in vijf gelijke termijnen
zou betalen. Hoe groot was iedere termijn?
19. Met hoeveel moet het verschil van 12y en 16|- worden
vermeerderd, om 12|- grooter te wezen, dan de som dier
getallen?
20. Met hoeveel moet de som van 25en worden ver-
minderd, om minder te worden dan hun verschil?
21. Hendrik had drie getallen samengeteld. Toen Meester zou
nazien, of 't goed was, waren er twee cijfers onleesbaar
geworden. Kunt gij ook zeggen, welke cijfers dat geweest
zijn, als er zóó stond?