Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
8. Van twee stukken lands; die in omti'ek gelijk zijn, is het
eene 150 M lang en 120 M breed. Hoe groot is de tweede
akker, die 90 M lang is?
9. Iemand had maandelijks 37^ gl. inkomen; bovendien ver-
diende hij wekelijks met schrijfwerk 2|- gl. Zijne uitgaven,
voor belasting, enz. beliepen in 't jaar 70 gl. Hoeveel kon
hij overigens per maand uitgeven?
10. Een koopman in behangselpapier had 150 rol papier ontvan-
gen voor f 60,25. Een derde gedeelte daarvan verkocht hij
tegen 42-g- ct de rol; een vijfde deel tegen 47,5 ct. en de
rest tegen 0,375 gl. de rol. Hoeveel won hij gemiddeld op
iedere rol.
11. Een winkelier, die in 't klein verkocht, ontving van een
ander 15 KGr koffie van y^ gl., 3 KG suiker van 0,85
gl. en 12 KG rijst. De rekening was 18|- gl. groot. Be-
reken hieruit den prijs van 1 KG rijst.
12. Eene vrouw liet een stuk linnen weven, dat haar met
alle onkosten op 45 cent den meter kwam. 't Stuk was
toen 35 meter lang. Zij liet het bleeken voor 1-^- gl. Hoe
duur kwam nu de meter, als het stuk 1 meter gekrom-
pen was?
13. Eene partij ruwe wol, groot 156 KG, werd gekocht voor
l|- gl. per KG. Het schoonmaken en kammen kostte 42
gl. 3Ien hield 78 KG zuivere wol over. Hoe duur kwlim
die per KG, als de kammeling (de afval) /"22,50 opbracht?
14. Een schipper kocht onlangs van eenen landbouwer 110 HL
aardappels voor gl. den HL. Als hij 5 gl. onkosten
heeft en de eerste 50 HL vejkoopt voor l|- gl. den HL,
hoe duur moet hij dan de overblijvende per HL verkoopen,
als hij in 't geheel zestien gulden wil winnen?