Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
15. ^levroinv X kocht iti den herfst 75|- KG vleesch en een
varken, dat 125 KG woog. Zij besteedde in 't geheel
f 119,31. Als zij 't vleesch voor G2 ct. per KG had ge-
kocht, hoe duur kwam dan een KG spek?
16. Een koopmansleerling moest 12^ KG koffie afwegen. Hij
woog eerst 18 halve KG. Hoeveel kwart KG kon hij van
de rest bekomen?
17. Eene tafel, die 6|- meter in omtrek is, is 2,25 meter
lang; hoe breed is zij?
18. Onze meid kocht onlangs meter lint voor 0,525 gl.
Moeder kocht een paar dagen later 12 meter van datzelfde
lint tegen denzelfden prijs? Hoeveel moest Moeder meer
betalen dan onze meid?
19. Moeder had 4 M laken gekocht van 6|- gl. den meter; ver-
der 12 M linnen van 0,6 gl. den meter, en een dozijn
doeken van 0,45 gl. het stuk. Hoeveel kreeg Moeder van
f 40 terug?
'20. Hendrik had honderd gulden. Hij kocht drie schapen en
vijf lammeren voor dat geld. De schapen schatte hij ge-
middeld op 17|- gl. het stuk. Hoe duur kwam nu elk lam?
21. Een koopman ontving 50 KG suiker naar 80 gl. de hon-
derd KG. Hij moest | gl. vracht betalen. Hoe duur moet
hij nu een KG verkoopen. om daarop 4-^ cent te winnen ?
22. Een manufacturier verkocht van 125 M laken het vierde
deel naar 7-|- gl. den meter; later van de rest het ^ deel
naar 6,75 gl. den meter en eindelijk het overschot naar
G-J- gl. den meter. Hoeveel was de geheele ojjbrengst van
dat stuk laken?
23. Frederik had f 3-|. Jan had half zooveel, en Pieter twee-